Άμεση λαογραφική συλλογή του χωρίου Αγριδίου, επαρχίας Καλαβρύτων, νομού Αχαΐας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:2916743 343 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
3693α
Πρωτότυπος Τίτλος:
Άμεση λαογραφική συλλογή του χωρίου Αγριδίου, επαρχίας Καλαβρύτων, νομού Αχαΐας.
Συλλογέας:
Χρυσανθοπούλου Αθανασία του Χρήστου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1995
Περίοδος συλλογής υλικού:
Αύγουστος 1995
Γεωγραφική περιοχή:
Αχαΐα
Πόλη / Χωριό:
Αγρίδιο
Καλάβρυτα
Πελοπόννησος
Πηγές:
Επιτόπια έρευνα
Αριθμός σελίδων:
66
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.