Συλλογή λαογραφικής ύλης δια φωτογραφίσεως εις την πλατείαν Κοντζιά, την Παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:2916775 305 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
2599α
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικής ύλης δια φωτογραφίσεως εις την πλατείαν Κοντζιά, την Παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.
Συλλογέας:
Θεώνη Σταθοπούλου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1975
Περίοδος συλλογής υλικού:
24 και 31 Δεκεμβρίου 1973
Γεωγραφική περιοχή:
Αθήνα
Πηγές:
Επιτόπια έρευνα
Αριθμός σελίδων:
32
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία
Λέξεις-κλειδιά:
Χριστούγεννα
Πρωτοχρονιά
Πλατεία Κοντζιά
Αττική
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.