Τα ιερατικά άμφια των κληρικών της Ιεράς Μητρόπολης Περιστερίου

Τεχνική αναφορά uoadl:2917573 124 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Φιλολογίας
Τίτλος:
Τα ιερατικά άμφια των κληρικών της Ιεράς Μητρόπολης Περιστερίου
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη του συμβολισμού των αριθμών στα άμφια, η οποία όμως δε φιλοδοξεί να καλύψει το κενό της υπάρχουσας βιβλιογραφίας στο θέμα αυτό, αλλά να εγείρει τον προβληματισμό και να προσφέρει κάποιες προκαταρκτικές πληροφορίες, τις οποίες και η επιστημονική κοινότητα καλείται να διευρύνει.
Πέρα όμως από την μικρή αυτή συμβολή στο συμβολισμό των αμφίων, η εν λόγω εργασία επικεντρώνεται σε μία προσέγγιση των αμφίων μέσα από μία σειρά θεωριών του υλικού πολιτισμού, η οποία αναδεικνύει την αξία των αμφίων ως υλικού αντικειμένου, σε αυτή την πραγματικότητα κι όχι σε μία πραγματικότητα έξω από αυτά, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της σημειωτικής θεωρίας, κατά την οποία τα άμφια εκλαμβάνονται ως ένα σύστημα επικοινωνίας με κωδικοποιημένα μηνύματα προς αποκρυπτογράφηση. Κύριο μέλημα της εργασίας αποτελεί η ανάδειξη της σχέσης των αμφίων ως υλικού αντικειμένου με το ενεργό ανθρώπινο υποκείμενο, όπως επιδιώκεται σε μία ανθρωπολογική προσέγγιση, με κύριο γνώμονα, πάντα τον άνθρωπο, με απώτερο στόχο την από κοινού δράση ύλης και ανθρώπου, για την προαγωγή και τη βελτίωση της ζωής του δεύτερου, χωρίς βέβαια αυτή να νοείται σε μία επιβολή του ανθρώπου πάνω στην ύλη, αλλά σε μία συνεργασία και των δύο για την παραγωγή αποτελέσματος. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα και πάλι να τονίσω, πως η συγκεκριμένη εργασία, λόγω της σύντομης έκτασής της εξαιτίας της εκπόνησή της στα πλαίσια σεμιναρίου, δεν αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη μίας ανθρωπολογικής προσέγγισης, με σκοπό να καλύψει το κενό που εντοπίζεται στην ελληνική βιβλιογραφία, αλλά στη χάραξη των βασικών αξόνων προσέγγισης του θέματος, που απέχει βέβαια πολύ από μία ολιστική προσέγγισή του.
Έτος δημοσίευσης:
2016
Συγγραφείς:
Κουτσονικολή Δ. Κωνσταντίνα
Λέξεις-κλειδιά:
άμφια, θρησκευτική λαογραφία, φορείς δράσης, συμβολισμός
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία
Στοιχεία έργου:
Εργασία Σεμιναρίου που εκπονήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος "Υλικός Πολιτισμός και λαογραφία" του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ "Κοραής" με ειδίκευση "Λαογραφικές Σπουδές - Θεωρία και Εφαρμογές του Λαϊκού Πολιτισμού" με διδάσκουσα την κυρία Χρυσανθοπούλου Βασιλική.
koutsonikolh konstantina ieratika amfia.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο