Η Τέχνη (θέατρο-εικαστικά-αφήγηση) ως μέσο εξερεύνησης των σύγχρονων βιοηθικών ζητημάτων

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2926555 108 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
Τίτλος:
Η Τέχνη (θέατρο-εικαστικά-αφήγηση) ως μέσο εξερεύνησης των σύγχρονων βιοηθικών ζητημάτων
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η παρούσα δημοσίευση αποτελεί εισήγηση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΠΕΚ για την εκπαιδευτική καινοτομία στη Λάρισα και περιλαμβάνει την περιγραφή και αναδρομή στα τέσσερα σχολικά έτη της εκπόνησης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων σε γυμνάσια της Θεσσαλονίκης σχετικά με τη διδασκαλία για τα σύγχρονα βιοηθικά ζητήματα σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου με καινοτόμα διδασκαλία, όπως με μορφές της Τέχνης (θέατρο-εικαστικά-αφήγηση) και ενεργοποίηση ρόλων (συμμετοχή σε εικονικές επιτροπες βιοηθικής).
Έτος δημοσίευσης:
2016
Συγγραφείς:
Βασίλειος Φανάρας
Κωνσταντίνα Γεωργιάδου
Εκδότης:
Επιστημονική Ένωση Προώθησης Εκπαιδευτικής Καινοτομίας
Τίτλος συνεδρίου:
2ο Συνέδριο για την προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας, Λάρισα 2016
Σελίδες:
501-506
Λέξεις-κλειδιά:
Ηθική, Βιοηθική, Τέχνη, Θέατρο, Καινοτόμες Δράσεις
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θρησκεία
Η ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ Πρακτικά - ΤΟΜΟΣ Β.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο