ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η αποτελεσματικότητα των Παιδαγωγικών Σπουδών των τεσσάρων Τμημάτων θεολογικών σπουδών (Ε.Κ.Π.Α. και Α.Π.Θ.), με βάση την επιτυχία των αποφοίτων τους στους γραπτούς διαγωνισμούς εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. 1998-2008

Σύνολο ερευνητικών δεδομένων uoadl:2940661 262 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Θεολογίας
Τίτλος:
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η αποτελεσματικότητα των Παιδαγωγικών Σπουδών των τεσσάρων Τμημάτων θεολογικών σπουδών (Ε.Κ.Π.Α. και Α.Π.Θ.), με βάση την επιτυχία των αποφοίτων τους στους γραπτούς διαγωνισμούς εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. 1998-2008
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Περιγραφή:
Σκοπό της έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των Παιδαγωγικών Σπουδών των τεσσάρων τμημάτων θεολογικών σπουδών (Ε.Κ.Π.Α. και Α.Π.Θ.), που εξασφαλίζουν διορισμό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με βάση την επιτυχία στους γραπτούς διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. 1998-2008. Τα ερευνητικά ερωτήματα ήταν: α) Από ποιο τμήμα/ποια τμήματα των Θεολογικών Σχολών προέρχονται οι επιτυχόντες στους διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π.; β) Σε ποιο βαθμό οι παιδαγωγικές σπουδές στο πλαίσιο των σπουδών Θεολογίας σχετίζονται με την επιτυχημένη απόδοση στον γραπτό διαγωνισμό Θεολόγων του Α.Σ.Ε.Π.. Η υπόθεση της έρευνας διαμορφώθηκε ως εξής: Οι παιδαγωγικές σπουδές στο πλαίσιο των θεολογικών σπουδών σχετίζονται θετικά με την επιτυχία στον γραπτό διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. και τον διορισμό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Δείγμα της έρευνας ήταν όλος ο πληθυσμός των θεολόγων Εκπαιδευτικών, που πέτυχαν στους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π.. Η έρευνα βασίστηκε κατά κύριο λόγο στα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν από τον Α.Σ.Ε.Π., μετά από άδεια, η οποία χορηγήθηκε από 9-10-2017. Αποτελεί μία έρευνα συσχετίσεων (Mertens, 2009, σσ. 195-204) και ως μέθοδος ανάλυσης δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική στατιστική και η στατιστική συσχετίσεων με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS Statistics Data Document 20 για Windows. Από την ανάλυση προκύπτουν διαφορές ως προς το βάρος που έριξαν, μέχρι τη δεκαετία του 2010, στις Παιδαγωγικές σπουδές των μελλοντικών θεολόγων-Εκπαιδευτικών. Πρωτοστατεί το Τμήμα Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη αναπτύσσεται μία δυναμική διδασκόντων, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στην Εκπαίδευση των νέων θεολόγων. Η αποδοτική σχέση αυτής της ανάπτυξης με την επίδοση στους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. διαφαίνεται στα αποτελέσματα των διαγωνισμών του 1998 και του 2002, όπου οι επιτυχόντες του Τμήματος Θεολογίας (1998: 46%, 2002: 48%) είναι διπλάσιοι ή τριπλάσιοι σε σχέση με τους αποφοίτους των άλλων Τμημάτων. Στο σύνολο των διαγωνισμών Α.Σ.Ε.Π. το Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. είχε 30,4% των επιτυχόντων και του Ε.Κ.Π.Α. το 23,4%.
Έτος δημιουργίας:
2020
Συγγραφείς:
Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης
Λέξεις-κλειδιά:
Θεολογική Σχολή, διαγωνισμοί Α.Σ.Ε.Π., παιδαγωγικές σπουδές, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Στοιχεία έργου:
Κ.Ε. 15018 «Λειτουργικές και εκπαιδευτικές ανάγκες Πανεπιστημίου και ενίσχυση της έρευνας».
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.) ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η αποτελεσματικότητα των Παιδαγωγικών Σπουδών των τεσσάρων Τμημάτων θεολογικών σπουδών (Ε.Κ.Π.Α. και Α.Π.Θ.), με βάση την επιτυχία των αποφοίτων τους στους γραπτούς διαγωνισμούς εκπαιδευτικών του Α..pdf (788 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο