Ψηφίσματα: 4 Αυγούστου 1922

Πρακτικά uoadl:3000 136 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ψηφίσματα: 4 Αυγούστου 1922
Χρονική κάλυψη:
19220804
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Βασίλειος Πρωτόπουλος, θάνατος
Ιωάννης Σβορώνος, θάνατος
Ανδρέας Σκιάς, θάνατος
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2