Ψηφίσματα: 18 Οκτωβρίου 1922

Πρακτικά uoadl:3011 150 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ψηφίσματα: 18 Οκτωβρίου 1922
Χρονική κάλυψη:
19221018
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Θεόδωρος Ζαΐμης, θάνατος
Νικόλαος Καλλικούνης, θάνατος
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2