Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Πατσού, του νομού Ρεθύμνης, της νήσου Κρήτης.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3117 250 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
41
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Πατσού, του νομού Ρεθύμνης, της νήσου Κρήτης.
Συλλογέας:
Βασιλεία Προκοπάκη
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Περίοδος συλλογής υλικού:
1965 - 1966
Γεωγραφική περιοχή:
Ρέθυμνο
Πόλη / Χωριό:
Πατσόν Ρεθύμνης Κρήτης
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Πληροφοριοδότης:
Αγγελιδάκη Μαρία ετών 85 αγράμματος
Βαβουράκη Αθηνά ετών 55 αγράμματος
Κουμεντάκις Αντώνιος ετών 85 αγράμματος
Μυτιληνάκη Ζαχαρένια ετών 50 γραμ. γνώσεις στοιχειώδεις
Σαββάκη Ευανθία ετών 65 γραμ. γνώσεις στοιχειώδεις
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19