Παροιμίαι και παροιμιώδιες φράσεις της Κύπρου.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3130 228 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
44
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παροιμίαι και παροιμιώδιες φράσεις της Κύπρου.
Συλλογέας:
Μαρία Αριστείδου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Περίοδος συλλογής υλικού:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Κύπρος
Πόλη / Χωριό:
Κύπρος
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38