Συλλογή λαογραφικού υλικού εξ Αγίου Γεωργίου, του νομού Καρδίτσης.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3132 210 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
46
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εξ Αγίου Γεωργίου, του νομού Καρδίτσης.
Συλλογέας:
Δημήτριος Ρήτας
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Περίοδος συλλογής υλικού:
1965 - 1966
Γεωγραφική περιοχή:
Καρδίτσα
Πόλη / Χωριό:
Άγιος Γεώργιος Καρδίτσης
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Πληροφοριοδότης:
Μπακαρός Χρήστος ετών 38
Αντωνίου Ευτυχία ετών 32
Γραββάνης Σπύρος ετών 53
Αντωνίου Ευανθία ετών 50
Κωστής Γεώργιος ετών 50
Μπακαρού Αγορίτσα ετών 39
Ρήτας Βασίλειος ετών 19
Ρήτα Δάφνη ετών 19
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41