Τσελιγκάτων έθιμα εκ Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας και τραγούδια κατά τας αφηγήσεις εκ Καλαμπάκας, του νομού Τρικάλων.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3133 439 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
47
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τσελιγκάτων έθιμα εκ Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας και τραγούδια κατά τας αφηγήσεις εκ Καλαμπάκας, του νομού Τρικάλων.
Συλλογέας:
Δημήτριος Τσέρτος
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Περίοδος συλλογής υλικού:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Μακεδονία
Πόλη / Χωριό:
Δυτική Μακεδονία
Θεσσαλία
Καλαμπάκα Τρικάλων Θεσσαλίας
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Πληροφοριοδότης:
Βάλα Σωτηρούλα
Σαγιώργη Ρήνα ετών 70
Οικονόμου Μαρία ετών 60
Κεραμύδα Φανή ετών 55
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24