Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Τυρνάβου, του νομού Λαρίσης.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3134 266 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
48
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Τυρνάβου, του νομού Λαρίσης.
Συλλογέας:
Βασιλική Γκουτζιούπα
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Περίοδος συλλογής υλικού:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Λάρισα
Πόλη / Χωριό:
Τύρναβος Λαρίσης
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Πληροφοριοδότης:
Κατσαρός Σ. ετών 78
Παπακωνσταντίνου Δ. ετών 68
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23