Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ Μυγραλιάς Γορτυνίας, του νομού Αρκαδίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3141 243 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
55
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ Μυγραλιάς Γορτυνίας, του νομού Αρκαδίας.
Συλλογέας:
Γεώργιος Δημ. Καραλής
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Περίοδος συλλογής υλικού:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Αρκαδία
Πόλη / Χωριό:
Μυγδαλιά Γορτυνίας Αρκαδίας
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70