Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Βονίτσης, του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3142 220 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
56
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Βονίτσης, του νομού Αιτωλοακαρνανίας.
Συλλογέας:
Δέσπω Καβλέντζου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Περίοδος συλλογής υλικού:
23/12/1965 - 7/1/1966
Γεωγραφική περιοχή:
Αιτωλοακαρνανία
Πόλη / Χωριό:
Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Πληροφοριοδότης:
Καβλέντζου Ευρώπη ετών 50
Καπότη Κωνστασντίνα ετών 55
Αρμύρα Δήμητρα ετών 57
Τσαβαλα Δήμητρα ετών 45
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27