Παραγωγή Βιώσιμων Αεροπορικών Καυσίμων (SAFs) μέσω βιολογικής επεξεργασίας αερίου σύνθεσης

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:3352081 97 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Παραγωγή Βιώσιμων Αεροπορικών Καυσίμων (SAFs) μέσω βιολογικής επεξεργασίας αερίου σύνθεσης
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Αγγλικά
Δημιουργός:
Δέτσιος, Νικόλαος
Μαραγκουδάκη, Λήδα
Ατσόνιος, Κωσταντίνος
Γραμμέλης, Παναγιώτης
Ορφανουδάκης, Νικόλαος Γ.
Affiliation:
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων, Πτολεμαΐδα
Εργαστήριο Μελέτης, Σχεδιασμού, Επίβλεψης, Μέτρησης Ενεργειακής Απόδοσης Θερμικών και Συναφών Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων – Συγκρότημα Ευρίπου, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εύβοια
Περίληψη:
Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ) έχει θέσει ως στόχο την επίτευξη μηδενικών
εκπομπών άνθρακα έως το 2050, και έχει προσδιορίσει την παραγωγή βιώσιμων
αεροπορικών καυσίμων (Sustainable Aviation Fuels - SAFs) ως την πιο πολλά υποσχόμενη
στρατηγική, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
του κλάδου1. Τα SAFs αποτελούν πλήρη υποκατάστατα των συμβατικών αεροπορικών
καυσίμων (Jet A/A-1), που παράγονται από βιώσιμους πόρους (π.χ. βιομάζα) και το μεγάλο
τους πλεονέκτημα είναι η συμβατότητα με την εκτεταμένη τρέχουσα υποδομή (‘drop-in’). Η
πολιτική της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα, όπως αποτυπώνεται στις τελευταίες οδηγίες (RED II,
ReFuelEU Aviation), επισημαίνει την ανάγκη προώθησης καυσίμων από βιογενή υπολείμματα
(προηγμένα βιοκαύσιμα)2. Οι τεχνολογίες που βασίζονται στην αεριοποίηση είναι ένας
αποτελεσματικός τρόπος μετατροπής βιογενών υπολειμμάτων σε αέριο σύνθεσης, το οποίο
με τη σειρά του μπορεί να τροφοδοτήσει πολλαπλές διεργασίες σύνθεσης καυσίμων3
. Η κύρια πρόκληση για αυτές τις διεργασίες είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών που θα εξασφαλίζουν
ανταγωνιστικότητα των παραγόμενων βιοκαυσίμων μέσω περιορισμού του κόστους
παραγωγής τους. Στη παρούσα δουλειά, παρουσιάζεται μια καινοτόμα συνδυαστική
θερμοχημική-βιοχημική διεργασία παραγωγής υγρών ‘drop-in’ αεροπορικών βιοκαυσίμων4.
Παρέχονται τα ισοζύγια μάζας και ενέργειας της τεχνολογίας, καθώς και τα πρώιμα
τεχνοοικονομικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της.
Acknowledgements
The authors led the study on behalf of the BioSFerA consortium (https://biosfera-project.eu)
funded by the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (Grant
Agreement 884208
Λέξεις-κλειδιά:
βιοκαύσιμα
βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα
θερμοχημική-βιοχημική παραγωγή
Σελίδες (από-έως):
11-12
Σημειώσεις:
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές:
1. Net zero 2050: Sustainable Aviation Fuels - IATA.
2. Ν. Detsios et al., Recent Advances on Alternative Aviation Fuels/Pathways: A Critical
Review. Energies (2023) 16, 1904. https://doi.org/10.3390/en16041904.
3. Sikarwar et al., Progress in biofuel production from gasification, Progress in Energy
and Combustion Science (2017) 61: p.189-248
https://doi.org/10.1016/j.pecs.2017.04.001
4. N. Detsios et al., Design considerations of an integrated thermochemical /
biochemical route for aviation and maritime biofuel production, Biomass Conversion
and Biorefinery (2023) https://doi.org/10.1007/s13399-023-03754-4
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.