Τιμητικός τόμος για την καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου (τ.2)

Τιμητική Έκδοση uoadl:3357514 428 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τιμητικός τόμος για την καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου (τ.2)
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Καρύμπαλη - Τσίπτσιου, Γιάννα
Εκδότης:
Εκδόσεις Σάκκουλα
Επιμελητής:
Φουντεδάκη, Κατερίνα
Κοτζάμπαση , Αθηνά Π.
Βαλτούδης , Αναστάσιος Τρ.
Διαμαντόπουλος, Γεώργιος Ν.
Στεργίου , Άγγελος Σ.
Αποστολάκης, Γεώργιος
Έτος έκδοσης:
2022
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Περιγραφή:

εικ.

Αριθμός σελίδων:
997
ISBN:
9789606484926, 9789606484940 [set]
Bib number:
28217603
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΚαρΓ τ 2022 2
Σημειώσεις:
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές

Φίλτρο

 

1. Συμβάσεις εργασίας και ανωτέρα βία

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3357587
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Λαδάς , Δημήτρης Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

2. Τρόποι προστασίας πολιτιστικού περιβάλλοντος

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3357655
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Λασκαρίδης, Εμμανουήλ Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

3. Προς μία διεύρυνση της έννοιας του έννομου συμφέροντος: η περίπτωση της διόρθωσης ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3358033
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Λιόντας, Αστέριος-Νικόλαος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

4. Ο Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων έναντι του Υπαλληλικού Κώδικα: μια σύγκριση με αναφορά στο καθεστώς της δημοτικής υπαλληλίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3359362
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Μαθιουδάκης , Ιάκωβος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. Αγωγή παροχής διόδου (άρθρ. 1012 ΑΚ). Δικονομικά ζητήματα

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3359363
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Μακρίδου, Καλλιόπη Θ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. Justitia ex machina: αφορμή για προβληματισμό

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3359372
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Μανιώτης, Δημήτριος Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

7. Η επιρροή των εταιριών του διαδικτύου στην ελευθερία του λόγου και στην πολιτική αντιπαράθεση: πεδία σύγκρουσης και πιθανοί κίνδυνοι

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3359376
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Μαντζούφας, Παναγιώτης Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

8. Η εφαρμογή των άρθρων ΑΚ 288 και 388 στις δημόσιες συμβάσεις έργων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3359404
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Μαυρίδης, Στυλιανός
Σημαιοφορίδου, Κωνσταντίνα
Συκούδη, Ιωάννα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

10. Περί του θεσμού του «πατρικού δικαιώματος» (baba-hakki) στο εθιμικό δίκαιο Θράκης κατά την τουρκοκρατία

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3359407
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Νάκος, Γεώργιος Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

11. Η δωσιδικία της τοποθεσίας του ακινήτου (forum rei sitae)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3359408
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Νίκας, Νικόλαος Θ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

12. Άσκηση αγωγής διατροφής μετά την έκδοση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3359409
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Νικολόπουλος , Παναγιώτης Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

13. Παροχή εμπράγματης ασφάλειας εν αγνοία της παραγραφής της ασφαλιζόμενης απαίτησης

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3360097
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Παναγιωτόπουλος, Βάγιας
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

14. Η διακοπή της παραγραφής με εγγραφή υποθήκης (ΑΚ 1273) και προσημείωσης υποθήκης (ΑΚ 1280)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3360102
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Παντελίδου, Καλλιρόη Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

15. Εμπράγματα δικαιώματα στα εκκλησιαστικά μνημεία. Συμβολή στην ερμηνεία του άρθ. 73 § 1 του Νόμου περί Αρχαιοτήτων (Ν. 3028/2002)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3360104
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

16. Νέα ρύθμιση για την προθεσμία αποποίησης κληρονομίας που επάγεται σε ανήλικο (άρθρο 35 ν. 4786/2021)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3360106
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Παπαδοπούλου - Κλαμαρή, Δήμητρα Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

17. Τύπος της αποδοχής κληρονομίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3360107
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Παπαζήση, Θεοφανώ
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

18. Η Οδηγία 2020/1828/ΕΕ για τις αντιπροσωπευτικές αγωγές

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3360113
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Παπαχρήστου, Γεώργιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

19. The Greek Cadastral Law as a Cluster of Rules of Substantive and Procedural Law and its Incorporation into the European Framework

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3360382
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Παπαχρήστου-Δημητράς, Κωνσταντίνος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

20. Ενδοοικογενειακή βία και οικογενειακό δίκαιο

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3360383
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Πελλένη-Παπαγεωργίου, Ανθή Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία