Η προστασία του αποκτώντος τρίτου μετά την έναρξη διασυνοριακής διαδικασίας αφερεγγυότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό 1346/2000

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3359820 18 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η προστασία του αποκτώντος τρίτου μετά την έναρξη διασυνοριακής διαδικασίας αφερεγγυότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό 1346/2000
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Δημιουργός:
Μιχαλόπουλος, Γεώργιος Ν.
Περίληψη:
Δεν υπάρχει περίληψη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Εμπορικό Δίκαιο
Σελίδες (από-έως):
589-606
Σημειώσεις:
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.