Εκλογές, Κυβερνήσεις συνασπισμού και προγραμματικές συμφωνίες στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3370304 50 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Τίτλος:
Εκλογές, Κυβερνήσεις συνασπισμού και προγραμματικές συμφωνίες στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η πρόσφατη (2021) εκλογική αναμέτρηση στη Γερμανία μετακύλισε το ενδιαφέρον στην περίπλοκη φύση του γερμανικού κοινοβουλευτικού συστήματος, του οποίου βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα αποτελεί η δυνατότητα λειτουργίας με διαφορετικούς τύπους κυβερνήσεων συνασπισμού. Η μορφή που μπορεί να έχει η Κυβέρνηση σε ένα κοινοβουλευτικό πολίτευμα είναι αποτέλεσμα ενός συνδυασμού παραγόντων, με κυριότερους το συγκεκριμένο εκλογικό σύστημα που εφαρμόζεται σε μια χώρα, τη δομή του πολιτικού και κομματικού συστήματος, ακόμη ίσως, και τον χαρακτήρα του λαού, ενώ, πρωταρχική σημασία έχουν οι ισχύουσες συνταγματικές ρυθμίσεις. Στην παρούσα μελέτη αναδεικνύεται η περιπλοκότητα του γερμανικού κοινοβουλευτικού συστήματος, η οποία όμως θεωρείται δίκαιη, καθότι δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής όλων των πολιτικών κομμάτων στην διαδικασία σχηματισμού Κυβέρνησης. Πάντως, σε αντίθεση με την πολιτική και κυβερνητική αστάθεια που χαρακτήριζε την προϊσχύσασα συνταγματική τάξη της Βαϊμάρης (1919-1933), το σύστημα που καθιερώνει ο ισχύων Θεμελιώδης Νόμος της Βόννης (Grundgesetz-GG) χαρακτηρίζεται από αξιοσημείωτη σταθερότητα. Η εκπροσώπηση με βάση το γερμανικό εκλογικό σύστημα είναι σχεδόν αναλογική, γεγονός που ενώ δυσχεραίνει σε μεγάλο βαθμό τον σχηματισμό Κυβέρνησης, από την άλλη πλευρά καλλιεργεί τις συνθήκες που ευνοούν τις πολιτικές συνεργασίες και τον σχηματισμό πολυκομματικών κυβερνήσεων συνασπισμού τόσο σε επίπεδο κρατιδίων όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ιδίως από το 1998 κι εξής οι πολιτικές αυτές συνεργασίες επισφραγίζονται με την υπογραφή προγραμματικών συμφωνιών μεταξύ πολιτικών κομμάτων.
Έτος δημοσίευσης:
2021
Συγγραφείς:
Γεώργιος Θ. Ζώης
Περιοδικό:
Εφημερίδα διοικητικού δικαίου: νομοθεσία - νομολογία - θεωρία
Εκδότης:
ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Τόμος:
16
Αριθμός / τεύχος:
5
Σελίδες:
677-704
Λέξεις-κλειδιά:
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, Κυβέρνηση, Κοινοβουλευτική αρχή, δημοκρατική αρχή, πολιτικά κόμματα, προγραμματικές συμφωνίες, εκλογικό σύστημα, Κυβέρνηση συνασπισμού, εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, αρχή της δεδηλωμένης, Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο, συλλογικό σύστημα, Bundestag,
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Αναφορές:
64
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2027-11-30.

EfimDD-5-21_Meletes(Zois).pdf
532 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2027-11-30.