Διαφάνεια και ανεξαρτησία στον έλεγχο του Δημοσίου χρήματος: τιμητικός τόμος για τα 170 χρόνια του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Τιμητική Έκδοση uoadl:3392057 291 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαφάνεια και ανεξαρτησία στον έλεγχο του Δημοσίου χρήματος: τιμητικός τόμος για τα 170 χρόνια του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Γαλλικά
Αγγλικά
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Ελεγκτικό Συνέδριο
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Επιμελητής:
Μηλιώνης, Νικόλαος
Έτος έκδοσης:
2004
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα - Κομοτηνή
Αριθμός σελίδων:
1040
ISBN:
9601511717
Bib number:
2210737x
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΕΣ δ 2004
Σημειώσεις:
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές

Φίλτρο

 

1. Μια ματιά στο παρελθόν, μια προοπτική για το μέλλον: αντί προλόγου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3392058
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Ρίζος, Κωνσταντίνος Θ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

2. Περιεχόμενα

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3392137
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής

3. Le defi ethique du controle de'mocratique

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3392142
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Nieto de Alba, Ubaldo
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

4. Ο έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων του Δημοσίου από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3392150
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Βολτής, Κωνσταντίνος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. Managing Government Audit in Ireland

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3392153
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Brophy, Paula
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

6. The particular challenges facing the highest national audit institution in a federal state

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3392244
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Brügger, Paul
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

7. Ο προληπτικός έλεγχος των δημοσίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3392246
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Γέροντας , Απόστoλος Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διοικητικά

8. Η παραβίαση του συντάγματος και η διαφθορά

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3392258
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Γκόνης, Αναστάσιος Χρ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

9. Η πρώτη γενική έκθεσις πεπραγμένων του Ελεγκτικού Συνεδρίου (1834): προβλήματα δημοσιονομικής προσαρμογής

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3392259
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Δημακόπουλος, Γεώργιος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημόσια Διοίκηση

10. Προληπτικός έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας: κλιμάκια και ΣΤ΄ τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3392263
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Δημητρόπουλος, Μιχαήλ Αν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διοικητικά

11. La Cour des comptes de Belgique dans le systeme institutionnel belge

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3392467
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Dumazy, William
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διοικητικά

12. Performance auditing in Germany

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3395923
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Engels, Dieter
Koslowski, Joerg
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημόσια Διοίκηση

13. Η άσκηση αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του κράτους από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3395941
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Ευστρατίου , Παύλος Μιχαήλ Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διοικητικά

14. State Audit in a Democracy

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3396540
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Fiedler, Franz
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημόσια Διοίκηση

15. Η παραβίαση του συντάγματος και η διαφθορά

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3396656
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Ζώη, Κωνσταντίνα Θ.

16. Τακτική και Λαϊκή Δικαιοσύνη

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3396669
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Θέμελης, Νικόλαος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

17. Audit office of the republic of Cyprus

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3399265
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Γιωρκάτζη, Χρυστάλλα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημόσια Διοίκηση

18. Χαιρετισμός του Γενικού Ελεγκτή της Κίνας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3399267
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Jinhua, Li
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημόσια Διοίκηση

19. Η ισοτιμία του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς το Συμβούλιον της Επικρατείας και τον Άρειον Πάγον

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3399269
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Καλλίτσης, Ευάγγελος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημόσια Διοίκηση

20. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στην κοινοτική έννομη τάξη

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3399935
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διοικητικά