Συνεδρίαση: 18 Ιουνίου 1919

Πρακτικά uoadl:42126 628 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 18 Ιουνίου 1919
Χρονική κάλυψη:
19190618
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Ελληνική Φιλολογία, έκτακτη έδρα, προφορική δοκιμασία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3