Συνεδρίαση: 8 Νοεμβρίου 1919

Πρακτικά uoadl:42136 558 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 8 Νοεμβρίου 1919
Χρονική κάλυψη:
19191108
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διδακτικό Προσωπικό
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Λέξεις-κλειδιά:
Πανεπιστημιακό Νομοσχέδιο
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2