Συνεδρίαση (έκτακτη): 26 Νοεμβρίου 1919

Πρακτικά uoadl:42138 213 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση (έκτακτη): 26 Νοεμβρίου 1919
Χρονική κάλυψη:
19191126
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Πρόγραμμα Σπουδών
Λέξεις-κλειδιά:
Φοιτητές, απεργία
Διδασκαλία, ώρες, περιορισμός
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2