Συνεδρίαση: 15 Ιανουαρίου 1920

Πρακτικά uoadl:42143 299 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 15 Ιανουαρίου 1920
Χρονική κάλυψη:
19200115
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Λέξεις-κλειδιά:
Διεθνής Ακαδημαϊκή Ένωση
Μόνιμη διεύθυνση:

1