Συνεδρίαση: 26 Φεβρουαρίου 1920

Πρακτικά uoadl:42144 305 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 26 Φεβρουαρίου 1920
Χρονική κάλυψη:
19200226
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Υποτροφίες, Αριστεία
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Λέξεις-κλειδιά:
Βασιλικό Διάταγμα, εξετάσεις
Μόνιμη διεύθυνση:

1