Πρακτικά Θεολογικής Σχολής, τόμος 9

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:50274 1384 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Θεολογικής Σχολής, τόμος 9
Χρονική κάλυψη:
1915-1916 (συνέχεια), 1916-1917, 1917-1918, 1918-1919, 1919-1920, 1920-1921, 1921-1922, 1922-1923, 1923-1924 (μισό έτος)
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. 23 Ιανουαρίου 1916

Πρακτικά uoadl:50275
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. 13 Φεβρουαρίου 1916

Πρακτικά uoadl:50290
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. 16 Φεβρουαρίου 1916

Πρακτικά uoadl:50291
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. 27 Φεβρουαρίου 1916

Πρακτικά uoadl:50292
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. 29 Φεβρουαρίου 1916

Πρακτικά uoadl:50301
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. 21 Απριλίου 1916

Πρακτικά uoadl:50302
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. 3 Μαΐου 1916

Πρακτικά uoadl:50303
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. 6 Μαΐου 1916

Πρακτικά uoadl:50304
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. 13 Ιουνίου 1916

Πρακτικά uoadl:50305
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. 23 Σεπτεμβρίου 1916

Πρακτικά uoadl:50306
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. 28 Σεπτεμβρίου 1916

Πρακτικά uoadl:50307
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. 3 Οκτωβρίου 1916

Πρακτικά uoadl:50309
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. 6 Οκτωβρίου 1916

Πρακτικά uoadl:50312
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. 17 Δεκεμβρίου 1916

Πρακτικά uoadl:50316
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. 19 Δεκεμβρίου 1916

Πρακτικά uoadl:50318
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. 1 Φεβρουαρίου 1917

Πρακτικά uoadl:50319
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. 7 Φεβρουαρίου 1917

Πρακτικά uoadl:50321
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. 11 Mαρτίου 1917

Πρακτικά uoadl:50324
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. 5 Απριλίου 1917

Πρακτικά uoadl:50327
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. 26 Απριλίου 1917

Πρακτικά uoadl:50332
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο