Συνεδρίαση: 18 Μαρτίου 1896

Πρακτικά uoadl:50952 869 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 18 Μαρτίου 1896
Χρονική κάλυψη:
18960318
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Υποτροφίες, Αριστεία
Πρόγραμμα Σπουδών
Λέξεις-κλειδιά:
Δημήτριος Ζαγγογιάννης, διατριβή, κρίση
Θεωρητική Μηχανική
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3