Συνεδρίαση: 15 και 16 Σεπτεμβρίου 1898

Πρακτικά uoadl:50986 225 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 15 και 16 Σεπτεμβρίου 1898
Χρονική κάλυψη:
18980916
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Λέξεις-κλειδιά:
Κοσμήτορας, ευχαριστήρια
Γεώργιος Χατζιδάκης, διδακτορικό δίπλωμα
Πανεπιστήμιο Λειψίας
Ελληνική Φιλολογία, έδρα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15