Συνεδρίαση: 2 Δεκεμβρίου 1898

Πρακτικά uoadl:50992 226 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 2 Δεκεμβρίου 1898
Χρονική κάλυψη:
18981202
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Λέξεις-κλειδιά:
Αθανάσιος Ρουσόπουλος, θάνατος
Μόνιμη διεύθυνση:

1