Συνεδρίαση: 15 Δεκεμβρίου 1898

Πρακτικά uoadl:50994 219 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 15 Δεκεμβρίου 1898
Χρονική κάλυψη:
18981215
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Λέξεις-κλειδιά:
Δημήτριος Σεμιτέλος, θάνατος
Μόνιμη διεύθυνση:

1