Συνεδρίαση: 20 Μαΐου 1899

Πρακτικά uoadl:51001 223 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 20 Μαΐου 1899
Χρονική κάλυψη:
18990520
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Λέξεις-κλειδιά:
Στέφανος Κουμανούδης, θάνατος
Μόνιμη διεύθυνση:

1