Συνεδρίαση: 24 Μαΐου 1899

Πρακτικά uoadl:51002 234 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 24 Μαΐου 1899
Χρονική κάλυψη:
18990524
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Οικονομικά
Λέξεις-κλειδιά:
Π. Σκαφιδιώτης, διατριβή
Παιδαγωγική, έδρα
Καθηγητές, δαπάνες, προϋπολογισμός
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4