Συνεδρίαση: 27 Νοεμβρίου 1899

Πρακτικά uoadl:51006 222 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 27 Νοεμβρίου 1899
Χρονική κάλυψη:
18991127
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Λέξεις-κλειδιά:
Απορριφθέντες φοιτητές
Αντώνιος Παπαδάκης, κληροδότημα
Νομοσχέδιο
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2