Συνεδρίαση: 7 Δεκεμβρίου 1899

Πρακτικά uoadl:51007 240 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 7 Δεκεμβρίου 1899
Χρονική κάλυψη:
18991207
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Κανονισμοί
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Λέξεις-κλειδιά:
Οργανισμός Πανεπιστημίου, Νομοσχέδιο
Εισιτήριες εξετάσεις
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3