Συνεδρίαση: 14 Ιανουαρίου 1900

Πρακτικά uoadl:51010 222 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 14 Ιανουαρίου 1900
Χρονική κάλυψη:
19000114
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Λέξεις-κλειδιά:
Βασίλειος Λάκων, θάνατος
Νομοσχέδιο
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10