Συνεδρίαση: 2 Νοεμβρίου 1904

Πρακτικά uoadl:51463 785 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 2 Νοεμβρίου 1904
Χρονική κάλυψη:
19041102
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Πρόγραμμα Σπουδών
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Ορυκτολογία, γενικό μάθημα
Θεόδωρος Βαρούνης, υφηγεσία
Φυσικό Τμήμα, ασκήσεις, ώρες διδασκαλίας
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2