Συνεδρίαση: 17 Φεβρουαρίου 1906

Πρακτικά uoadl:51503 317 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 17 Φεβρουαρίου 1906
Χρονική κάλυψη:
19060217
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Βραβείο Νόμπελ (Nobel), επιτροπή
Καθηγητές, διορισμός
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2