Συνεδρίαση: 17 Μαρτίου 1906

Πρακτικά uoadl:51504 246 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 17 Μαρτίου 1906
Χρονική κάλυψη:
19060317
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Υποτροφίες, Αριστεία
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Υπότροφοι, δοκιμασία
Φυσικομαθηματική Σχολή, παρουσίαση, Υπουργός
Φοιτητές, δηλώσεις
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2