Συνεδρίαση: 4 Οκτωβρίου 1906

Πρακτικά uoadl:51524 315 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 4 Οκτωβρίου 1906
Χρονική κάλυψη:
19061004
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Ζέγγελης, διορισμός
Θεόδωρος Σκούφος, διορισμός
Βασίλειος Αιγινήτης, διορισμός
Χημείο, διεύθυνση
Γενική Χημεία, διδασκαλία, εξετάσεις
Μετεγγραφές
Γεωπόνος, εγγραφή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2