Συνεδρίαση: 27 Σεπτεμβρίου 1907

Πρακτικά uoadl:51535 237 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 27 Σεπτεμβρίου 1907
Χρονική κάλυψη:
19070927
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Υποτροφίες, Αριστεία
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Λέξεις-κλειδιά:
Θρασύβουλος Βλησίδης, διατριβή
Υπότροφοι, δοκιμασία
Μόνιμη διεύθυνση:

1