'Εκτακτος συνεδρία: 23 Νοεμβρίου 1951

Πρακτικά uoadl:52893 92 Αναγνώσεις

Τίτλος:
'Εκτακτος συνεδρία: 23 Νοεμβρίου 1951
Χρονική κάλυψη:
19511123
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Σωτηρίου, παραίτηση
Βαθμοί, αποστολή
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.