Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Γιαννιώτη Κλειδίου, του νομού Άρτης.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:52944 235 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
1498
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Γιαννιώτη Κλειδίου, του νομού Άρτης.
Συλλογέας:
Ηλίας Μπάκος του Δημητρίου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1972
Περίοδος συλλογής υλικού:
Πάσχα 1972
Γεωγραφική περιοχή:
Άρτα
Πόλη / Χωριό:
Γιαννιώτη ή Γιαννιώτι Άρτης
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37