Συνεδρίαση: 29 Νοεμβρίου 1911

Πρακτικά uoadl:53468 900 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 29 Νοεμβρίου 1911
Χρονική κάλυψη:
19111129
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Διδακτικό Προσωπικό
Κανονισμοί
Λέξεις-κλειδιά:
Εξετάσεις, επανάληψη
Καθηγητές, διορισμοί
Οργανισμός Πανεπιστημίου
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4