Συνεδρίαση: 19 Ιανουαρίου 1912

Πρακτικά uoadl:53480 805 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 19 Ιανουαρίου 1912
Χρονική κάλυψη:
19120119
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Λέξεις-κλειδιά:
Τιμολέων Αργυρόπουλος, θάνατος
Μόνιμη διεύθυνση:

1