Συνεδρίαση: 1 Φεβρουαρίου 1912

Πρακτικά uoadl:53483 915 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 1 Φεβρουαρίου 1912
Χρονική κάλυψη:
19120201
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Σπυρίδων Μηλιαράκης, διορισμός
Δημήτριος Αιγινήτης, διορισμός
Νικόλαος Χατζιδάκης, διορισμός
Κωνσταντίνος Ζέγγελης, διορισμός
Κωνσταντίνος Κτενάς, διορισμός
Γεώργιος Ρεμούνδος, διορισμός
Δημήτριος Χόνδρος, διορισμός
Έκτακτες έδρες
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2