Συνεδρίαση: 9 Ιανουαρίου 1913

Πρακτικά uoadl:53511 328 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 9 Ιανουαρίου 1913
Χρονική κάλυψη:
19130109
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Οικονομικά
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Συμβούλιο
Μόνιμη διεύθυνση:

1