Συνεδρίαση: 7 Δεκεμβρίου 1913

Πρακτικά uoadl:53530 308 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 7 Δεκεμβρίου 1913
Χρονική κάλυψη:
19131207
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Κανονισμοί
Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Αλλοδαποί φοιτητές, μετεγγραφές
Διδασκόμενη ύλη
Μαθηματικό Φροντιστήριο, βιβλιοφύλακας
Οργανισμός Πανεπιστημίου, μεταρρύθμιση
Μόνιμη διεύθυνση:

1