Συνεδρίαση: 29 Μαρτίου 1914

Πρακτικά uoadl:53543 244 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 29 Μαρτίου 1914
Χρονική κάλυψη:
19140329
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Λέξεις-κλειδιά:
Υποψήφιοι επιμελητές, προσόντα
Εκπαιδευτικά Νομοσχέδια
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4