Συνεδρίαση: 5 Μαΐου 1914

Πρακτικά uoadl:53551 242 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 5 Μαΐου 1914
Χρονική κάλυψη:
19140505
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Υποτροφίες, Αριστεία
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Ιωάννης Χατζιδάκης, αποχώρηση
Επιμελητές, προσόντα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2