Συνεδρίαση: 31 Μαΐου 1914

Πρακτικά uoadl:53554 245 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 31 Μαΐου 1914
Χρονική κάλυψη:
19140531
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Αρχαιρεσίες
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Κοσμήτορες, εκλογή
Ιωάννης Χατζιδάκης, αποχώρηση
Μαθηματικά, έδρα, πλήρωση
Β. Στυλούδης, εναίσιμος διατριβή
Χημείο, ανοικοδόμηση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2