Συνεδρίαση: 11 Νοεμβρίου 1917

Πρακτικά uoadl:53898 234 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 11 Νοεμβρίου 1917
Χρονική κάλυψη:
19171111
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Λέξεις-κλειδιά:
Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Μεταλλείων, μέλος
Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός, έδρα
Μόνιμη διεύθυνση:

1